top of page

Test je Ademhaling 

De Controle Pauze (CP) meet de koolzuurgastolerantie van het ademhalingscentrum. Het zegt iets over de hoeveelheid koolzuurgas waar het ademhalingscentrum in je hersenen aan gewend is. Niet te weinig zuurstof, maar te veel koolzuurgas is de sterkste prikkel om te ademen. Als het ademhalingscentrum een lage hoeveelheid koolzuurgas gewend is, zal het bij het opbouwen van koolzuurgas tijdens adem inhouden, eerder een prikkel geven om weer te gaan ademen.

Een lage CP geeft dus aan dat je ademhalingscentrum een lage tolerantie voor koolzuurgas heeft, wat betekent dat je te veel ademt. Een hoge CP betekent een hoge tolerantie voor koolzuurgas en daarmee een rustige adem.
De CP wordt in verband gebracht met de totale hoeveelheid lucht die per minuut in en uit wordt geademd, de MinuutVolume. Een MinuutVolume van 5-6 liter wordt medisch gezien als normaal.

Zelf je Controle Pauze (CP) meten

  • Ga lekker zitten en adem een paar minuten rustig door je neus.

  • Na een uitademing knijp je je neus dicht en druk je op de stopwatch (je stopt dus even met ademen)

  • Als je een eerste aandrang voelt om weer te willen ademen, laat je je neus los, haal je adem en stop je de stopwatch. Het aantal seconden is je CP.

  •  

Deze test vereist geen doorzettingsvermogen, het is niet de bedoeling dat je zo lang mogelijk je adem inhoudt. Na de test zou je net zo rustig moeten kunnen in ademen als voor de test. Schrik niet van een lage CP. Veel mensen starten de therapie met een CP van minder dan 15 seconden.

6_edited.jpg

Uitleg Controle Pauze

 5 - 10 seconden

Je kunt stellen dat je dan tussen de 21 en 42 liter per minuut ademt. Dit is gelijk aan het volume van 4 tot 8 personen.

Als je Controle Pauze dit niveau heeft dan is de zuurstofafgifte vanuit je bloed naar het lichaam laag. Volgens dr. Buteyko heeft dit grote negatieve gevolgen voor de gezondheid.

Tijd voor actie!

tussen 10 en 20 sec.

tussen 20 en 30 sec.

Je ademt tussen de 11 en de 21 liter per minuut en daarmee voor 2 tot 4 personen.

Vaak zijn ziektes aanwezig, maar deze zijn stabiel. Als je astma hebt dan kan dit snel getriggerd worden en waarschijnlijk gebruik je medicijnen.

Je hebt met deze Controle Pauze waarschijnlijk geen automatische pauze tussen jouw in- en uitademing. Je begint dus na een uitademing direct weer aan een inademing. Ook hier geldt, net als bij een Controle Pauze tussen 5 en 10 seconden, dat je een lagere zuurstofafgifte van bloed naar lichaam hebt doordat je laag (of te laag) CO2-gehalte in je bloed hebt.

Tijd voor actie is een serieus overwegen waard!

Met deze Controle Pauze behoor je tot de gemiddelde categorie voor de moderne mens. Nu adem je 7 tot 11 liter lucht per minuut.

De zuurstofafgifte is beter dan hierboven, maar nog niet optimaal. Het CO2 gehalte is nog dusdanig laag dat volgens Buteyko serieuze gezondheidsklachten het gevolg kunnen zijn. Misschien gebruik je geen medicijnen, maar je kunt last hebben van artritis of bijvoorbeeld pre-diabetisch zijn. 

Een verbetering van 11 naar 6 liter per minuut zal een verhoging van de zuurstofafgifte van het bloed naar je lichaam van 28% betekenen. Dus ook hier is nog steeds winst te behalen door Buteyko oefeningen te doen.

tussen 30 en 40 sec.

Nu adem je ongeveer rond 6 liter lucht per minuut en dit komt overeen met de aanbevolen hoeveelheid in medische handboeken. Je ademhaling is nu best okay!

> dan 40 sec.

Als je Controle Pauze hoger is dan 40 seconden heb je een excellente gezondheid.

40 seconden is zoals gezegd de medische norm en komt neer op: 12 ademslagen per minuut, een CO2 druk van 41 mmHg in de alveolen (dit zijn de kleine longblaasjes), een hartslag van 70 per minuut en een automatische pauze na elke uitademing.

De CP test uit de Buteyko Ademhaling Methode geeft een mooie indicatie van de bezuurstoffingsgraad van het lichaam en daarmee over jouw algehele gezondheidstoestand.

bottom of page